The Canadian Movement Disorder Group
Drugs Causing Movement Disorders

x = Reported.....  xx = Several Reports... xxx = Accepted.....  xxxx = Common

Class

Drug

Neuroleptic Malignant Syndrome

Parkinsonism

Acute or Tardive Dyskinesia

Akathesia

Tardive Dyskinesia

Tremor

Chorea

Myoclonus

Tic

Antidepressants

Tricyclics

 

x

x

xx

xx

50%

Rare

9-40%

 

Monamine Oxidase Inhibitors

 

x

x

x

 

15%

 

xx

 

SSRIs

 

x

xx

xx

x

8%

x

xx

x

Trazodone

 

x

 

 

 

 

x

x

 

Buproprion

 

x

x

x

x

 

x

 

 

Effexor

 

4%

2%

x

 

5%

 

3%

 

Celexa

 

x

x

 

x

 

 

x

 

Serzone

x

x

x

x

 

xx

 

xx

 

Remeron

 

x

x

x

x

7%

x

x

 

Anxiolytics

Buspirone

 

x

x

x

x

x

x

x

x

Diazepam

 

x

x

x

x

Withdrawal

 

x

 

Clonazepam

 

x

x

x

x

Withdrawal

 

x

 

Lithium

 

x

 

x

x

50 - 65%

x

x

 

Stimulants

Amphetamines

 

x

x

x

x

xx

x

x

xxx

Cocaine

 

x

x

x

x

xx

x

x

xxx

Methylphenidate

 

x

x

x

x

xx

x

x

xxx

Anticonvulsants

Valproic Acid

 

xx

xx

x

x

xx

x

xxx

 

Carbamazepine

x

 

x

 

x

x

 

 

x

Topiramate

 

 

 

 

 

6%

x

 

 

Diphenylhydantoin

 

x

xx

 

x

xx

xxxx

xxx

 

Phenobarb

 

 

x

 

x

 

x

x

 

Gabapentin

 

 

x

 

 

xxx

x

xxx

 

Lamotrigine

 

 

x

 

 

x

x

 

 

Antipsychoics (Typical)

 

xxxx

xxxx

xxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Antipsychotics (Atypical)

Risperidone

 

7-13%

3%

3%

x

2%

 

 

 

Olanzepine

 

12-15%

2-3%

5%

5-10%

4%

 

2%

 

Seroquel

 

4-6%

 

2%

 

x

 

 

 

Clozapine

 

3%

 

3%

1%

6%

 

 

 

Class

Drug

Neuroleptic Malignant Syndrome

Parkinsonism

Acute or Tardive Dyskinesia

Akathesia

Tardive Dyskinesia

Tremor

Chorea

Myoclonus

Tic

H1 Antihistamines

Chlorphenipramine

 

x

 

x

x

x

 

 

 

H2 Antihistamines

Cimetidine

 

xx

x

x

 

xx

x

 

 

Ranitidine

 

xx

x

x

 

xx

x

 

 

Anticholinergics

Trihexiphenidyl

 

 

 

 

x

 

x

 

 

Cogentin

 

 

 

 

x

 

x

 

 

Cholinergics

Bethanocol

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Pyridostigmine

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Antibiotics

Amphoteracin B

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Penicillin

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

Cephalosporins

 

 

 

 

 

 

 

xx

 

Septra

 

x

 

 

 

x

 

 

 

Chloroquine

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Adenosine Arabinoside

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Acyclovir

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Izoniazid

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Cardiac Drugs

Amiodarone

 

x

 

 

x

xx

 

x

 

 

Digoxin

 

 

 

 

 

 

xx

 

 

Anti Neoplastics

Cytosine Arabinoside

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Vincristine

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Methotrexate

 

x

 

 

 

 

 

 

 

5-Fluoruracil

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Doxyrubicin

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Class

Drug

Neuroleptic Malignant Syndrome

Parkinsonism

Acute or Tardive Dyskinesia

Akathesia

Tardive Dyskinesia

Tremor

Chorea

Myoclonus

Tic

Oral Contraceptives

 

 

x

 

 

 

 

xxx

 

 

Opiates

Meperidine

 

x

 

x

 

 

 

x

x

Morphine

 

x

 

 

 

 

 

xx

xxx

Oxycodone

 

x

 

 

 

 

 

x

x

Methadone

 

 

 

 

 

 

x

x

 

Fentenyl

 

 

x

 

x

x

x

 

 

Calcium Channel Blockers

Verapamil

 

xx

 

 

 

 

 

 

 

Diltiazem

 

xx

 

 

 

xx

 

 

 

Flunarazine

 

xx

 

 

 

xx

 

 

 

AntiNauseants

Metochlopramide

x

xxx

xx

xx

xxx

xxx

xx

xx

 

Stemetil

x

xxx

xx

xx

xxx

xxx

xx

xx

 

Others

Naproxen sodium

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Ethanol (Toxic or withdrawal)

 

x

 

 

 

xx

 

 

 

Procaine

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Etretinate

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Sumatryptan

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Methylsergide

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Cyproheptadine

 

 

 

x

 

 

x

x

 

Theophyline

 

 

 

 

 

xxx

 

 

 

Thyroxine

 

 

 

 

 

xxx

 

 

 

Hypoglycemics

 

 

 

 

 

xxx

 

 

 

Steroids

 

 

 

 

 

xxx

x

 

 

Nicotinic Acid

 

 

 

 

 

xxx

 

 

 

Baclofen

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Tryptophan

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Propofol

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Back to CMDG.org Home Page